Misja firmy

Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów

Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów
Zapewnienie mieszkańcom Gliwic oraz firmom z naszego rejonu bezpiecznego miejsca do składowania i utylizacji odpadów komunalnych i innych
z wyłączeniem niebezpiecznych.

Należy to zrealizować przy zapewnieniu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, zarówno w aspekcie finansowym jak i ekologicznym.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów

Składowisko odpadów - waga
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
tel. kom.: 668 136 080
tel.: (032) 305 30 58


Składowisko czynne:
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00
tel: 668 136 080

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00
tel: 668 136 080

Sekretariat:
tel.: (032) 332 40 19
        (032) 331 61 99
fax.: (032) 231 62 12
sekretariat@skladowiskogliwice.pl

Księgowość:
tel. kom.: 882 132 477
ksiegowosc@skladowiskogliwice.pl

Bioelektrownia:
tel. kom.: 882 029 123
grzegorzf@skladowiskogliwice.pl
lukasz.kus@skladowiskogliwice.pl
Dane GPS:
N: 50o 15`36,93
E: 18o 39`58,99

NIP:
6312397074

REGON:
278165760

KRS:
0000195957 Sądu Rejonowego w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego:
23 924 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski o/GLIWICE
83 1050 1285 1000 0022 7707 4353
Biuletyn Informacji Publicznej
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00


ul. Rybnicka, 44-100 GLIWICE
tel.: 668-136-080
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt czynny:
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00


ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
tel.kom. : 668-136-080
Spoty reklamowe
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi spotami reklamowymi.