Home2020-11-09T13:30:59+00:00

Czysta wizja przyszłości

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów (do dnia 28 września 2020 r.
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.)
zapewnia mieszkańcom Gliwic i lokalnym przedsiębiorcom
bezpieczne i wysokojakościowe rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów.
Dbamy o środowisko naturalne.

PZO

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice 

Składowisko odpadów – waga
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
Stanowisko czynne
pon. – pt.: 6:00 – 18:00
sob.: 6:00 – 14:00
tel. kom.: +48 882 041 468
tel.: +48 323 053 058

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
Stanowisko czynne
pon. – pt.: 7:00 – 17:00
sob.: 7:00 – 13:00

Uwaga od 2 listopada 2020r. następuje
zmiana godzin funkcjonowania PSZOK
pon. – pt.: 10:00 – 18:00
sob.: 7:00 – 13:00

tel. kom.: +48 668 136 080

Sekretariat: +48 323 316 199

fax.: +48 322 316 212

sekretariat@pzogliwice.pl

Księgowość: ksiegowosc@skladowiskogliwice.pl

Bioelektrownia: lukasz.kus@skladowiskogliwice.pl

NIP: 6312397074
REGON: 278165760
KRS: 0000195957 Sądu Rejonowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
30 8457 0008 2008 0010 0055 0001
Wysokość kapitału zakładowego: 23 924 000,00 zł