Home2019-08-05T09:32:17+00:00

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic oraz firmom z naszego rejonu bezpiecznego miejsca do składowania i utylizacji odpadów komunalnych i innych z wyłączeniem niebezpiecznych. Należy to zrealizować przy zapewnieniu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, zarówno w aspekcie finansowym jak i ekologicznym.

PSiUO

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice 

Składowisko odpadów – waga
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
Stanowisko czynne
pon. – pt.: 6:00 – 18:00
sob.: 6:00 – 14:00
tel. kom.: +48 668 136 080
tel.: +48 323 053 058

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
Stanowisko czynne
pon. – pt.: 7:00 – 17:00
sob.: 7:00 – 13:00
tel. kom.: +48 668 136 080

Sekretariat:
+48 323 324 019 / +48 323 316 199
fax.: +48 322 316 212
sekretariat@skladowiskogliwice.pl
Księgowość:
tel. kom.: +48 602 353 402
tel. kom.: +48 882 041 437
ksiegowosc@skladowiskogliwice.pl
Bioelektrownia:
tel. kom.: +48 882 029 123
lukasz.kus@skladowiskogliwice.pl

NIP: 6312397074
REGON: 278165760
KRS: 0000195957 Sądu Rejonowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
30 8457 0008 2008 0010 0055 0001
Wysokość kapitału zakładowego: 23 924 000,00 zł