Budowa kompostowni

Kompostownia o powierzchni 8000 m2 położona jest w rejonie IV kwatery składowiska i służy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji takich jak: gałęzie, korzenie, trawa, liście, zrębki oraz innych odpadów organicznych.

Wyposażona jest w instalację odwadniającą i służy do kompostowania w formule pryzmowej. Dodatkowo posiada wiatę stalową o wymiarach 18,0 x 60,0 metra do wstępnego kompostowania . Kompostownia wyposażona jest w rozdrabniacz typu AK 230 firmy Doppstadt, oraz przerzucarkę do kompostu firmy Backhus. Całość procesu kompostowania trwa do ośmiu tygodni w zależności od intensywności napowietrzania, przerzucania i warunków pogodowych

2018-07-17T18:21:02+00:00