Budowa sortowni odpadów przestrzennych

Sortownia odpadów przestrzennych położona w części południowej Składowiska pomiędzy budynkiem socjalnym a bioelektrownia. Powierzchnia utwardzona to drogi i place składowe które zajmują ponad 2100 m2.

Na terenie sortowni zlokalizowana jest wiata stalowa o wymiarach 18,0 x 36,0 metra. Sortownia przystosowana jest do przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne o większych gabarytach typu meble, tapczany, odpady drewniane, palety i inne które będą rozdrobnione i dzielone na frakcje inne w dużym rozdrabniaczu typu DW 3060 firmy Doppstadt. Koszt tej inwestycji to około 2,8 mln złotych. Całość tego zadania została wykonana aby służyć mieszkańcom Gliwic w myśl nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

2018-07-17T18:20:38+00:00