Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/2017

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ”  Część zamówienia nr 1- Niwelacja, Konstrukcja składowiska , Część zamówienia nr 2 – Roboty towarzyszące, Część zamówienia nr 3- Roboty elektryczne.

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-02-21T09:15:13+00:00