Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2017  prowadzonego w trybie zapytania o cenę naświadczenie usług pn.: „ Transport  kontenerów z odpadami z PSZOK, transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni  odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie składowiska w Gliwicach  przy ul. Rybnickiej”
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF)

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-02-21T09:18:29+00:00