Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr  341/1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-02-21T09:21:23+00:00