Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Obecnie kończymy  budowę  kolejnej kwatery  która będzie mogła pomieścić  aż 650 tyś. m3 odpadów.  Przedsięwzięcie to od  października 2017r.  – realizuje firma   mająca duże doświadczenie przy budowie tego typu  obiektów.   Sukcesywnie  niezależnie od warunków pogodowych , realizowany jest harmonogram  budowy kwatery składowiska połączony  z wykonaniem różnych robót towarzyszących ( m.in. drogi dojazdowe do kwatery).  Koszt całego przedsięwzięcia  wynosi      6,2 mln złotych  z czego 1,7 mln stanowi udział własny PSiUO,  a 4,5 mln  zł to pożyczka  celowa przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Inwestycja wpisuje się w proekologiczne działanie przedsiębiorstwa   i zapewni bezpieczne  dla środowiska i zdrowia mieszkańców  gromadzenie odpadów.

2018-07-17T18:51:33+00:00