Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/1/2019 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ”

 

1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część zamówienia nr 1 (PDF)

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- część zamówienia nr 2 (PDF)

2019-04-29T17:49:50+00:00