Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach składającej się z : działki nr 57/1, działki nr 58/2, działki nr 60/2 oraz 61, działki nr 63/1 oraz 65/1

 

Informacja o wyniku przetargu – sprzedaż prawa własności działki nr 57/1 (PDF)

Informacja o wyniku przetargu – sprzedaż prawa własności działki nr 58/2 (PDF)

Informacja o wyniku przetargu – sprzedaż prawa własności działek nr 60/2 i 61 (PDF)

Informacja o wyniku przetargu – sprzedaż prawa własności działek nr 63/1 i 65/1 (PDF)

 

Działka 57/1:
Klauzula Informacyjna (PDF)
Ogłoszenie o przetargu – Działka nr 57/1 (PDF)
Oświadczenie – zbycie nieruchomości – Działka 57/1 (DOC)
Regulamin sprzedaży nieruchomości PSIUO – Działka nr 57/1 (PDF)
Zgłoszenie udziału w przetargu – zbycie nieruchomości – Działka 57/1
(DOC)

Działka 58/2:
Klauzula Informacyjna (PDF)
Ogłoszenie o przetargu – Działka nr 58/2 (PDF)
Oświadczenie – zbycie nieruchomości – Działka 58/2 (DOC)
Regulamin sprzedaży nieruchomości PSIUO – Działka nr 58/2 (PDF)
Zgłoszenie udziału w przetargu – zbycie nieruchomości – Działka 58/2 (DOC)

Działki 60/2 i 61:
Klauzula Informacyjna (PDF)
Ogłoszenie o przetargu – Działki nr 60/2 i 61 (PDF)
Oświadczenie – zbycie nieruchomości – Działki nr 60/2 i 61 (DOC)
Regulamin sprzedaży nieruchomości PSIUO – Działki nr 60/2 i 61 (PDF)
Zgłoszenie udziału w przetargu – zbycie nieruchomości – Działki nr 60/2 i 61 (DOC)

Działki nr 63/1 i 65/1:
Klauzula Informacyjna (PDF)
Ogłoszenie o przetargu – Działki nr 63/1 i 65/1 (PDF)
Oświadczenie – zbycie nieruchomości – Działki nr 63/1 i 65/1 (DOC)
Regulamin sprzedaży nieruchomości PSIUO – Działki nr 63/1 i 65/1 (PDF)
Zgłoszenie udziału w przetargu – zbycie nieruchomości – Działki nr 63/1 i 65/1 (DOC)

2020-02-03T15:26:09+00:00