Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/12/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 4 grudnia 2019 r. (PDF)

2019-12-04T11:09:33+00:00