Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/12/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/4/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 11 grudnia 2019 r. (PDF)

2020-01-22T13:49:32+00:00