Informacje o wyniku I Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Informacje o wyniku I Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach składającej się z: działki nr 57/1, działki nr 58/2, działki nr 60/2 oraz 61, działki nr 63/1 oraz 65/1:

 

2020-02-03T15:25:31+00:00