Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/5/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/5/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 lutego 2020 r. (PDF)

2020-02-19T17:08:25+00:00