Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/6/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/6/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, Transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej „

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 lutego 2020 r. (PDF)

2020-02-19T17:07:32+00:00