Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem wiaty stalowej kompostowni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania pod nazwą:

Sprzedaż wraz z demontażem i wywozem „Wiaty stalowej kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 lutego 2020 r. (PDF)

2020-02-28T14:43:08+00:00