Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSiUO.261.2.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.2.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Rekultywacja kwater I, II i III na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 maja 2020 r. (PDF)

2020-05-13T15:51:39+00:00