Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSIUO.261.1.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.1.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Ocieplenie hali budynku socjalnego-usługowego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul Rybnickiej”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 maja 2020 r. (PDF)

2020-05-19T15:23:40+00:00