Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSIUO.261.3.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.3.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego kompaktora przeznaczonego do pracy na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29 czerwca 2020 r. (PDF)

2020-06-29T12:44:33+00:00