Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach składającej się z działki nr 57/1

Działka 57/1:
Klauzula Informacyjna (PDF)
Ogłoszenie o przetargu – Działka nr 57/1 (PDF)
Oświadczenie – zbycie nieruchomości – Działka 57/1 (DOC)
Regulamin sprzedaży nieruchomości PSIUO – Działka nr 57/1 (PDF)
Zgłoszenie udziału w przetargu – zbycie nieruchomości – Działka 57/1 (DOC)
Pismo ZDM w Gliwicach dot. dostępu do działki (PDF)

2020-07-23T20:40:48+00:00