Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSIUO.261.4.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.4.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego uniwersalnego i mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwiaździstym przeznaczonego do pracy na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 sierpnia 2020 r. (PDF)

2020-08-12T14:01:32+00:00