Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSIUO.261.5.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.5.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Odgazowanie III kwatery składowiska na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 sierpnia 2020 r. (PDF)

2020-08-25T15:47:58+00:00