Zakup i dostawa fabrycznie nowej spycharki przeznaczonej do pracy na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020r.

Zakup i dostawa fabrycznie nowej spycharki przeznaczonej do pracy na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020r.

Treść postępowania wraz z załącznikami dostępna jest na Platformie Zakupowej – Open Nexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/385106

2020-10-12T13:35:17+00:00