Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach składającej się z działki nr 57/1

Działka 57/1:
Klauzula Informacyjna (PDF)
Ogłoszenie o przetargu – Działka nr 57/1 (PDF)
Oświadczenie – zbycie nieruchomości – Działka 57/1 (DOC)
Regulamin sprzedaży nieruchomości PZO – Działka nr 57/1 (PDF)
Zgłoszenie udziału w przetargu – zbycie nieruchomości – Działka 57/1 (DOC)
Pismo ZDM w Gliwicach dot. dostępu do działki (PDF)

2020-10-16T09:09:14+00:00