Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B

Treść postępowania wraz z załącznikami dostępna jest na Platformie Zakupowej – Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/389817

 

2020-11-04T15:58:19+00:00