Ogrodzenie wyznaczonego terenu na obszarze Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Gliwicach

Ogrodzenie wyznaczonego terenu na obszarze Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Gliwicach

Treść postępowania wraz z załącznikami dostępna jest na Platformie Zakupowej – Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392927

2020-11-04T15:59:33+00:00