O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 63 wpisów na blogu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: rekultywacja kwater I, II i III na składowisku odpadów

2020-04-02T14:05:43+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: rekultywacja kwater I, II i III na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (PDF) Sprostowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 – do SIWZ wzór formularza oferty (DOC) (AKTUALIZACJA 2.04.2020r.) zał. nr 2 – do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: rekultywacja kwater I, II i III na składowisku odpadów2020-04-02T14:05:43+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ocieplenie hali budynku socjalnego-usługowego na terenie składowiska

2020-03-31T11:33:50+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ocieplenie hali budynku socjalnego-usługowego na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (PDF) Sprostowanie treści SIWZ (PDF) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 – do SIWZ wzór formularza oferty (DOC) zał. nr 2 – do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC) zał. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ocieplenie hali budynku socjalnego-usługowego na terenie składowiska2020-03-31T11:33:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem wiaty stalowej kompostowni

2020-02-28T14:43:08+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania pod nazwą: Sprzedaż wraz z demontażem i wywozem „Wiaty stalowej kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 lutego 2020 r. (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem wiaty stalowej kompostowni2020-02-28T14:43:08+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/5/2019

2020-02-19T17:08:25+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/5/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 lutego 2020 r. (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/5/20192020-02-19T17:08:25+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/6/2019

2020-02-19T17:07:32+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/6/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, Transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/6/20192020-02-19T17:07:32+00:00

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem Wiaty stalowej kompostowni

2020-02-13T12:00:25+00:00

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem Wiaty stalowej kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (PDF) Zał. nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOCX) Zał. nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy (PDF) Dokumentacja zdjęciowa: Zdjęcie nr 1 (PDF) Zdjęcie nr 2 (PDF) Zdjęcie nr 3 (PDF) [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem Wiaty stalowej kompostowni2020-02-13T12:00:25+00:00

Informacje o wyniku I Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

2020-02-03T15:25:31+00:00

Informacje o wyniku I Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach składającej się z: działki nr 57/1, działki nr 58/2, działki nr 60/2 oraz 61, działki nr 63/1 oraz 65/1: Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż prawa własności działki nr [...]

Informacje o wyniku I Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej2020-02-03T15:25:31+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u […]

2020-01-10T12:22:33+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, Transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (PDF) Modyfikacja ogłoszenia o przetargu z 7 stycznia 2020 r. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u […]2020-01-10T12:22:33+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/12/2019

2020-01-22T13:49:32+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/4/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku". Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 11 grudnia 2019 r. (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/12/20192020-01-22T13:49:32+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni

2019-12-13T11:42:38+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" (PDF)   Informacja z otwarcia ofert w dniu 13 grudnia 2019 r. (PDF)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 - wzór formularza oferty (DOC) zał. nr 2 [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni2019-12-13T11:42:38+00:00