O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 49 wpisów na blogu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/2019

2019-05-21T14:42:26+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/2/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Regulację gospodarki wodno-ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”   część zamówienia nr 1 - Roboty instalacyjne, część zamówienia nr 2- Roboty budowlane + towarzyszące.   część zam. nr 1 - zawiadomienie o wyborze [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/20192019-05-21T14:42:26+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/2019

2019-04-29T17:49:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/1/2019 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ” [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/20192019-04-29T17:49:50+00:00

Przetarg w trybie zapytania o cenę 18/04/2019

2019-10-18T10:43:23+00:00

Przetarg w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ” Nr referencyjny zamówienia 341/1/2019   Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.04.2019r.(PDF)

Przetarg w trybie zapytania o cenę 18/04/20192019-10-18T10:43:23+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 15/04/2019

2019-10-18T10:43:34+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: " Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej"  nr referencyjny zamówienia 341/2/2019   Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.04.2019r. o godz. 10.30 (PDF) Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 30.04.2019r. o godz. 10.30 (PDF)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 15/04/20192019-10-18T10:43:34+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/2018

2019-02-21T10:02:06+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: " Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej"  nr referencyjny zamówienia 341/3/2018   ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ ZAM. NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE (PDF) ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - CZEŚĆ ZAM. NR 2 - ROBOTY ELEKTRYCZNE (PDF)   〉 Informacje [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/20182019-02-21T10:02:06+00:00

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/2018

2019-02-21T10:01:47+00:00

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Silnika Jednostki kogeneracyjnej Typu  HE-KEC-365/456-MG365-B. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Informacja zamawiającego o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF) Informacja dla Wszystkich Wykonawców postępowania o modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ i załączników (PDF) Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ  [...]

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/20182019-02-21T10:01:47+00:00

Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

2018-07-17T18:51:33+00:00

Obecnie kończymy  budowę  kolejnej kwatery  która będzie mogła pomieścić  aż 650 tyś. m3 odpadów.  Przedsięwzięcie to od  października 2017r.  – realizuje firma   mająca duże doświadczenie przy budowie tego typu  obiektów.   Sukcesywnie  niezależnie od warunków pogodowych , realizowany jest harmonogram  budowy kwatery składowiska połączony  z wykonaniem różnych robót towarzyszących ( m.in. drogi dojazdowe do kwatery).  [...]

Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej2018-07-17T18:51:33+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/18

2019-02-21T09:21:23+00:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr  341/1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na " Sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/182019-02-21T09:21:23+00:00

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/18

2019-02-21T09:20:46+00:00

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego (PDF) Zał. Nr 1 - Formularz oferty (DOC) Zał. Nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków (DOC) Zał. Nr 3 - Oświadczenie o [...]

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/182019-02-21T09:20:46+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/2017

2019-02-21T09:18:29+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2017  prowadzonego w trybie zapytania o cenę naświadczenie usług pn.: „ Transport  kontenerów z odpadami z PSZOK, transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni  odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez zamawiającego [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/20172019-02-21T09:18:29+00:00