O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 52 wpisów na blogu.

Odpowiedź na zapytanie oferenta

2018-11-23T09:29:16+00:00

Odpowiedź na zapytanie Oferenta (PDF) Rysunek nr 18 - profile podłuzne na odcinki WLkd-2-Sd7-S.Pp oraz WLkd-1-Sd8-Sd9-Wlot (PDF)

Odpowiedź na zapytanie oferenta2018-11-23T09:29:16+00:00

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2018-11-14T16:01:12+00:00

SST. 00.00. Wymagania ogólne SST. 00.01. Roboty pomiarowe SST. 00.02. Roboty ziemne część ogólna SST. 00.02.1. Roboty ziemne, wykopy SST. 00.02.2. Roboty ziemne, nasypy SST. 00.03. Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe SST. 00.04. Umocnienia powierzchniowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych2018-11-14T16:01:12+00:00

Rysunki

2018-11-14T16:01:29+00:00

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 3 - Profil podłużny korytek odwodnienia wierzchowiny kwatery nr 1 Rys. nr 4 - Profil podłużny korytek odwodnienia wierzchowiny kwatery nr 1 Rys. nr 5 - Profil podłużny korytek odwodnienia wierzchowiny kwatery nr 1 Rys. nr 6 - Profil [...]

Rysunki2018-11-14T16:01:29+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/2018

2018-12-17T09:50:26+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: " Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej"  nr referencyjny zamówienia 341/3/2018   ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ ZAM. NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE (PDF) ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - CZEŚĆ ZAM. NR 2 - ROBOTY ELEKTRYCZNE (PDF)   〉 Informacje [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/20182018-12-17T09:50:26+00:00

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/2018

2018-08-22T12:29:52+00:00

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Silnika Jednostki kogeneracyjnej Typu  HE-KEC-365/456-MG365-B. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Informacja zamawiającego o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF) Informacja dla Wszystkich Wykonawców postępowania o modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ i załączników (PDF) Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ  [...]

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/20182018-08-22T12:29:52+00:00

Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

2018-07-17T18:51:33+00:00

Obecnie kończymy  budowę  kolejnej kwatery  która będzie mogła pomieścić  aż 650 tyś. m3 odpadów.  Przedsięwzięcie to od  października 2017r.  – realizuje firma   mająca duże doświadczenie przy budowie tego typu  obiektów.   Sukcesywnie  niezależnie od warunków pogodowych , realizowany jest harmonogram  budowy kwatery składowiska połączony  z wykonaniem różnych robót towarzyszących ( m.in. drogi dojazdowe do kwatery).  [...]

Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej2018-07-17T18:51:33+00:00