O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 44 wpisów na blogu.

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/2018

2018-08-22T12:29:52+00:00

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Silnika Jednostki kogeneracyjnej Typu  HE-KEC-365/456-MG365-B. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Informacja zamawiającego o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF) Informacja dla Wszystkich Wykonawców postępowania o modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ i załączników (PDF) Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ  [...]

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/20182018-08-22T12:29:52+00:00

Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

2018-07-17T18:51:33+00:00

Obecnie kończymy  budowę  kolejnej kwatery  która będzie mogła pomieścić  aż 650 tyś. m3 odpadów.  Przedsięwzięcie to od  października 2017r.  – realizuje firma   mająca duże doświadczenie przy budowie tego typu  obiektów.   Sukcesywnie  niezależnie od warunków pogodowych , realizowany jest harmonogram  budowy kwatery składowiska połączony  z wykonaniem różnych robót towarzyszących ( m.in. drogi dojazdowe do kwatery).  [...]

Budowa III kwatery na składowisku w Gliwicach przy ul. Rybnickiej2018-07-17T18:51:33+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/18

2018-07-17T17:56:49+00:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr  341/1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na " Sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/182018-07-17T17:56:49+00:00

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/18

2018-07-17T18:39:32+00:00

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego (PDF) Zał. Nr 1 - Formularz oferty (DOC) Zał. Nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków (DOC) Zał. Nr 3 - Oświadczenie o [...]

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/182018-07-17T18:39:32+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/2017

2018-07-17T18:39:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2017  prowadzonego w trybie zapytania o cenę naświadczenie usług pn.: „ Transport  kontenerów z odpadami z PSZOK, transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni  odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez zamawiającego [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/20172018-07-17T18:39:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03/10/2017

2018-07-17T18:41:04+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/2/2017 w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem oraz usług kruszenia gruzu budowlanego i rozbiórkowego na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03/10/20172018-07-17T18:41:04+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28/08/2017

2018-07-17T18:41:16+00:00

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej "  Część zamówienia nr 1- Niwelacja, Konstrukcja składowiska. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28/08/20172018-07-17T18:41:16+00:00

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/2017

2018-07-17T18:41:27+00:00

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy  ul. Rybnickiej” dla wykonania  części zamówienia nr 1- Niwelacja , konstrukcja składowiska. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru  oferty najkorzystniejszej, ponownym badaniu i ocenie ofert oraz ponownym  poinformowaniu wykonawców stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 Ustawy PZP  wraz z podaniem uzasadnienia [...]

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/20172018-07-17T18:41:27+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/2017

2018-07-17T18:41:37+00:00

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej "  Część zamówienia nr 1- Niwelacja, Konstrukcja składowiska , Część zamówienia nr 2 - Roboty towarzyszące, Część zamówienia nr 3- Roboty elektryczne. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/20172018-07-17T18:41:37+00:00