O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 54 wpisów na blogu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni

2019-12-05T14:11:57+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" (PDF)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 - wzór formularza oferty (DOC) zał. nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC) [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni2019-12-05T14:11:57+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/12/2019

2019-12-04T11:09:33+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku". Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/12/20192019-12-04T11:09:33+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

2019-12-04T15:17:41+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku" (PDF)   Informacja z otwarcia ofert w dniu 4 grudnia 2019 r. (PDF)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 do SIWZ – wzór formularza [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej2019-12-04T15:17:41+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec

2019-12-04T10:52:46+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku" (PDF) Modyfikacja ogłoszenia o przetargu z 21 listopada 2019 r. (PDF)   Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 listopada [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec2019-12-04T10:52:46+00:00

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

2019-10-23T09:40:13+00:00

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach składającej się z : działki nr 57/1, działki nr 58/2, działki nr 60/2 oraz 61, działki nr 63/1 oraz 65/1 Działka 57/1: Klauzula Informacyjna (PDF) Ogłoszenie o przetargu - Działka nr [...]

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej2019-10-23T09:40:13+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/2019

2019-11-19T08:43:23+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/2/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Regulację gospodarki wodno-ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”   część zamówienia nr 1 - Roboty instalacyjne, część zamówienia nr 2- Roboty budowlane + towarzyszące.   część zam. nr 1 - zawiadomienie o wyborze [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/20192019-11-19T08:43:23+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/2019

2019-11-19T08:44:10+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/1/2019 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ” [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/20192019-11-19T08:44:10+00:00

Przetarg w trybie zapytania o cenę 18/04/2019

2019-10-18T10:43:23+00:00

Przetarg w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ” Nr referencyjny zamówienia 341/1/2019   Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.04.2019r.(PDF)

Przetarg w trybie zapytania o cenę 18/04/20192019-10-18T10:43:23+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 15/04/2019

2019-10-18T10:43:34+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: " Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej"  nr referencyjny zamówienia 341/2/2019   Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.04.2019r. o godz. 10.30 (PDF) Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 30.04.2019r. o godz. 10.30 (PDF)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 15/04/20192019-10-18T10:43:34+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/2018

2019-02-21T10:02:06+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: " Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej"  nr referencyjny zamówienia 341/3/2018   ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ ZAM. NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE (PDF) ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - CZEŚĆ ZAM. NR 2 - ROBOTY ELEKTRYCZNE (PDF)   〉 Informacje [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/20182019-02-21T10:02:06+00:00