O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 56 wpisów na blogu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u […]

2020-01-10T12:22:33+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, Transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (PDF) Modyfikacja ogłoszenia o przetargu z 7 stycznia 2020 r. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u […]2020-01-10T12:22:33+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/12/2019

2019-12-11T09:05:36+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/4/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku". Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 11 grudnia 2019 r. (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/12/20192019-12-11T09:05:36+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni

2019-12-13T11:42:38+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" (PDF)   Informacja z otwarcia ofert w dniu 13 grudnia 2019 r. (PDF)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 - wzór formularza oferty (DOC) zał. nr 2 [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni2019-12-13T11:42:38+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/12/2019

2019-12-04T11:09:33+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku". Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/12/20192019-12-04T11:09:33+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

2019-12-04T15:17:41+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku" (PDF)   Informacja z otwarcia ofert w dniu 4 grudnia 2019 r. (PDF)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) zał. nr 1 do SIWZ – wzór formularza [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej2019-12-04T15:17:41+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec

2019-12-04T10:52:46+00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą "Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku" (PDF) Modyfikacja ogłoszenia o przetargu z 21 listopada 2019 r. (PDF)   Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 listopada [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec2019-12-04T10:52:46+00:00

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

2019-10-23T09:40:13+00:00

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach składającej się z : działki nr 57/1, działki nr 58/2, działki nr 60/2 oraz 61, działki nr 63/1 oraz 65/1 Działka 57/1: Klauzula Informacyjna (PDF) Ogłoszenie o przetargu - Działka nr [...]

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej2019-10-23T09:40:13+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/2019

2019-11-19T08:43:23+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/2/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Regulację gospodarki wodno-ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”   część zamówienia nr 1 - Roboty instalacyjne, część zamówienia nr 2- Roboty budowlane + towarzyszące.   część zam. nr 1 - zawiadomienie o wyborze [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/20192019-11-19T08:43:23+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/2019

2019-11-19T08:44:10+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/1/2019 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ” [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/04/20192019-11-19T08:44:10+00:00

Przetarg w trybie zapytania o cenę 18/04/2019

2019-10-18T10:43:23+00:00

Przetarg w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem, usług kruszenia  gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz zgrzewania  folii PEHD oraz rur z tworzyw sztucznych na terenie składowiska odpadów  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej ” Nr referencyjny zamówienia 341/1/2019   Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.04.2019r.(PDF)

Przetarg w trybie zapytania o cenę 18/04/20192019-10-18T10:43:23+00:00