O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 52 wpisów na blogu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/18

2018-07-17T17:56:49+00:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr  341/1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na " Sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/182018-07-17T17:56:49+00:00

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/18

2018-07-17T18:39:32+00:00

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego (PDF) Zał. Nr 1 - Formularz oferty (DOC) Zał. Nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków (DOC) Zał. Nr 3 - Oświadczenie o [...]

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/182018-07-17T18:39:32+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/2017

2018-07-17T18:39:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2017  prowadzonego w trybie zapytania o cenę naświadczenie usług pn.: „ Transport  kontenerów z odpadami z PSZOK, transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni  odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez zamawiającego [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/20172018-07-17T18:39:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03/10/2017

2018-07-17T18:41:04+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/2/2017 w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem oraz usług kruszenia gruzu budowlanego i rozbiórkowego na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03/10/20172018-07-17T18:41:04+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28/08/2017

2018-07-17T18:41:16+00:00

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej "  Część zamówienia nr 1- Niwelacja, Konstrukcja składowiska. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28/08/20172018-07-17T18:41:16+00:00

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/2017

2018-07-17T18:41:27+00:00

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy  ul. Rybnickiej” dla wykonania  części zamówienia nr 1- Niwelacja , konstrukcja składowiska. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru  oferty najkorzystniejszej, ponownym badaniu i ocenie ofert oraz ponownym  poinformowaniu wykonawców stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 Ustawy PZP  wraz z podaniem uzasadnienia [...]

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/20172018-07-17T18:41:27+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/2017

2018-07-17T18:41:37+00:00

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej "  Część zamówienia nr 1- Niwelacja, Konstrukcja składowiska , Część zamówienia nr 2 - Roboty towarzyszące, Część zamówienia nr 3- Roboty elektryczne. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/20172018-07-17T18:41:37+00:00

Unieważnienie czynności – Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 05/04/2017

2018-07-17T18:42:12+00:00

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych  pn.: " Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Pełna dokumentacja (ZIP)

Unieważnienie czynności – Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 05/04/20172018-07-17T18:42:12+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20/07/2016

2018-07-17T18:42:34+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/1/2016 w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem oraz usług kruszenia gruzu budowlanego i rozbiórkowego na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20/07/20162018-07-17T18:42:34+00:00