O autorze admin

Autor nie uzupełnił szczegółów.
Jak dotychczas admin opublikował 47 wpisów na blogu.

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/2017

2019-02-21T09:15:44+00:00

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy  ul. Rybnickiej” dla wykonania  części zamówienia nr 1- Niwelacja , konstrukcja składowiska. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru  oferty najkorzystniejszej, ponownym badaniu i ocenie ofert oraz ponownym  poinformowaniu wykonawców stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 Ustawy PZP  wraz z podaniem uzasadnienia [...]

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/20172019-02-21T09:15:44+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/2017

2019-02-21T09:15:13+00:00

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej "  Część zamówienia nr 1- Niwelacja, Konstrukcja składowiska , Część zamówienia nr 2 - Roboty towarzyszące, Część zamówienia nr 3- Roboty elektryczne. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/07/20172019-02-21T09:15:13+00:00

Unieważnienie czynności – Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 05/04/2017

2019-02-21T09:13:50+00:00

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych  pn.: " Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Pełna dokumentacja (ZIP)

Unieważnienie czynności – Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 05/04/20172019-02-21T09:13:50+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20/07/2016

2019-02-21T09:13:28+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/1/2016 w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług sprzętem ciężkim wraz z obsługą operatorską i paliwem oraz usług kruszenia gruzu budowlanego i rozbiórkowego na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20/07/20162019-02-21T09:13:28+00:00

Budowa sortowni odpadów przestrzennych

2018-07-17T18:20:38+00:00

Sortownia odpadów przestrzennych położona w części południowej Składowiska pomiędzy budynkiem socjalnym a bioelektrownia. Powierzchnia utwardzona to drogi i place składowe które zajmują ponad 2100 m2. Na terenie sortowni zlokalizowana jest wiata stalowa o wymiarach 18,0 x 36,0 metra. Sortownia przystosowana jest do przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne o większych gabarytach typu meble, tapczany, odpady drewniane, [...]

Budowa sortowni odpadów przestrzennych2018-07-17T18:20:38+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30/10/2015

2019-02-21T09:12:52+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/5/2015 w trybie przetargu ograniczonego na  Budowę zbiornika P.POŻ wraz z przebudową sieci hydrantowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30/10/20152019-02-21T09:12:52+00:00

Budowa zbiornika P.POŻ ( II etap ) 01/10/2015

2018-07-17T18:42:57+00:00

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: " Budowa zbiornika P.POŻ wraz z przebudową sieci hydrantowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej "

Budowa zbiornika P.POŻ ( II etap ) 01/10/20152018-07-17T18:42:57+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02/07/2015

2019-02-21T09:10:15+00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/4/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na remont silnika jednostki  kogeneracyjnej  typ HE-KEC-365/456-MG365-B. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02/07/20152019-02-21T09:10:15+00:00

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 08/06/2015

2018-07-17T18:43:23+00:00

Przetarg na Remont silnika jednostki kogeneracyjnej TYPU HE-KEC-365/45-MG365-B - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont silnika jednostki kogeneracyjnej TYPU HE-KEC-365/45-MG365-B.

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 08/06/20152018-07-17T18:43:23+00:00