Dla mieszkańców2019-09-16T14:43:50+00:00

PSZOK

Na terenie Składowiska Odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej dla mieszkańców miasta Gliwice został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wskazanych rodzajów odpadów:

  • odpady zielone
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gliwic zgodnie z obowiązującym regulaminem (PDFi instrukcją (PDF) bezpiecznego korzystania z PSZOK. Wykaz (PDF) punktów przyjmowania odpadów.

PRZEDSIĘBIORSTWO SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO W GLIWICACH PRZY UL. RYBNICKIEJ MIESZKAŃCY MIASTA GLIWICE MOGĄ DOSTARCZAĆ ODZIEŻ UŻYWANĄ I TEKSTYLIA.

Regulamin

Instrukcja bezpiecznego korzystania z PSZOK

Wykaz punktów przyjmowania odpadów