Dla mieszkańców2020-10-14T15:46:55+00:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej dla mieszkańców miasta Gliwice został utworzony bezpłatny Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wskazanych rodzajów odpadów:

 • odpady zielone
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • metal
 • przeterminowane leki

W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gliwic zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM PSZOK: