Dla mieszkańców2020-04-02T13:40:16+00:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo

Informujemy, iż mając na względzie bezpieczeństwo i ochronę zdrowia naszych klientów jak i pracowników, dnia 11 kwietnia 2020 roku (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Rybnickiej będzie nieczynny.

Prosimy o wyrozumiałość, a za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej dla mieszkańców miasta Gliwice został utworzony bezpłatny Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wskazanych rodzajów odpadów:

 • odpady zielone
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • metal
 • przeterminowane leki

W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gliwic zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM PSZOK: