Ekologia według nas2018-07-17T19:09:18+00:00

Ekologia według nas 

W całym procesie naszej działalności staramy się prowadzić nasze procesy inwestycyjne i działalność gospodarczą w zgodzie z naturą.

Oprócz celu biznesowego dobro mieszkańców jest naszym głównym priorytetem.

Staramy się tak współpracować z firmami transportującymi odpady aby uzyskać optymalizację procesów logistycznych. Likwidacja odorów z wysypiska jest procesem ciągłym i kontrolowanym.

W związku z dużą ilością opadów śródrocznych podjęliśmy wyzwanie kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej w tym zbierania wód opadowych i odpowiedniego ich zagospodarowywania. Edukację ekologiczną rozpoczynamy i utrwalamy wśród młodzieży łącząc wycieczki i naukę.
W części zrekultywowanej w pobliżu naturalnego oczka wodnego z rybami obserwujemy liczne stada bażantów, kuropatw, zające, sarny a nawet watahy dzików które przysporzyły nam ostatnio sporo kłopotów . Systematycznie sadzimy krzewy, drzewa które tworzą naturalny zielony ekran-barierę.