O firmie2019-09-12T21:46:06+00:00

Kilka słów o nas

Gliwice są zachodnią bramą do Metropolii Silesia – ponad 2-milionowej konurbacji. Miasto jest swoistą wizytówką całej aglomeracji, a więc każdy kto je odwiedza lub przez nie przejeżdża instynktownie wyrabia sobie pogląd na temat estetyki i czystości w całym tym wielkim skupisku ludzkim. Gospodarka odpadami w Gliwicach w tym kontekście ma większe, niż zawężone wyłącznie do granic administracyjnych, znaczenie.

Składowisko odpadów dla miasta Gliwice powstało w roku 1974 przy drodze wylotowej w kierunku Rybnika na powierzchni 18 ha w lokalnym zagłębieniu po wyrobiskach gliny. Zarządzającym byli kolejno: Zarząd Usług Sanitarnych, Zakład Budżetowy Gminy Gliwice, a od 2004 roku Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów funkcjonujące jako spółka prawa handlowego. Teren całego składowiska jest ogrodzony , monitorowany, odwodniony ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią do odcieków i wód opadowych. Wszelkie budowy nowych kwater do składowania są przeprowadzane z zachowaniem wyjątkowej staranności, zarówno na etapie projektowania jak i w fazie wykonawstwa.

Mając wsparcie Samorządu Miasta Gliwice, działając w ścisłym kontakcie z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach postawiliśmy obecnie na zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, oraz dajemy podwaliny pod długoletnią eksploatację składowiska, które można eksploatować do minimum 2026 roku.

Obecnie monitorujemy również najstarszą kwaterę, która została już dawno zamknięta i zrekultywowana. Kwatera ta jest ciągle nawadniana, a wokół powstały rowy opaskowe i drenaż głęboki. Przykładem pomyślnie ukończonych działań biznesowych i proekologicznych jest działająca bioelektrownia która zamienia biogaz w energię elektryczną i jest w całości sprzedawana do sieci energetycznej. Podjęcie tej inicjatywy wiele lat temu było wyzwaniem, nowością i ryzykiem, ale funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Kierownictwo