O firmie2020-11-25T14:30:13+00:00

Kilka słów o nas

Gliwice są zachodnią bramą do Metropolii Silesia – ponad 2-milionowej konurbacji. Miasto jest swoistą wizytówką całej aglomeracji, a więc każdy kto je odwiedza lub przez nie przejeżdża instynktownie wyrabia sobie pogląd na temat estetyki i czystości w całym tym wielkim skupisku ludzkim. Gospodarka odpadami w Gliwicach w tym kontekście ma większe, niż zawężone wyłącznie do granic administracyjnych, znaczenie.

Składowisko odpadów dla miasta Gliwice powstało w roku 1974 przy drodze wylotowej w kierunku Rybnika na powierzchni 18 ha w lokalnym zagłębieniu po wyrobiskach gliny. Zarządzającym byli kolejno: Zarząd Usług Sanitarnych, Zakład Budżetowy Gminy Gliwice, a od 2004 roku Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów funkcjonujące jako spółka prawa handlowego. Teren całego składowiska jest ogrodzony , monitorowany, odwodniony ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią do odcieków i wód opadowych. Wszelkie budowy nowych kwater do składowania są przeprowadzane z zachowaniem wyjątkowej staranności, zarówno na etapie projektowania jak i w fazie wykonawstwa.

Mając wsparcie Samorządu Miasta Gliwice, działając w ścisłym kontakcie z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach postawiliśmy obecnie na zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, oraz dajemy podwaliny pod długoletnią eksploatację składowiska.

Obecnie monitorujemy również najstarszą kwaterę, która została już dawno zamknięta i zrekultywowana. Kwatera ta jest ciągle nawadniana, a wokół powstały rowy opaskowe i drenaż głęboki. Przykładem pomyślnie ukończonych działań biznesowych i proekologicznych jest działająca bioelektrownia która zamienia biogaz w energię elektryczną i jest w całości sprzedawana do sieci energetycznej. Podjęcie tej inicjatywy wiele lat temu było wyzwaniem, nowością i ryzykiem, ale funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Kierownictwo

Rada Nadzorcza

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
Sekretariat: +48 323 316 199

fax.: +48 322 316 212

sekretariat@pzogliwice.pl