Przetargi2018-08-06T11:15:02+00:00

Przetargi aktualne  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSIUO.261.5.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.5.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odgazowanie III kwatery składowiska na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej„ Zawiadomienie [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSIUO.261.4.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PSiUO.261.4.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego uniwersalnego i mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwiaździstym przeznaczonego do [...]

Załaduj więcej

Przetargi rozstrzygnięte  

Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/2018

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Silnika Jednostki kogeneracyjnej Typu  HE-KEC-365/456-MG365-B. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Informacja zamawiającego o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF) Informacja dla [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr  341/1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na " Sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej [...]

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/18

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego (PDF) [...]